• Obavijesti

  • 1

Obavijesti

  • Obavijest o promjeni bankovnih računa +

    Poštovani klijenti, Obzirom da je došlo do spajanja ASA banke Read More
  • Izvještaj o završenoj ponudi za preuzimanje emitenta "UNIS" d.d. Sarajevo +

    Na osnovu člana 39. Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Službene Read More
  • 1
  • 2

Tender ponuda "Preduzeće za puteve d.d." Mostar

Obavještavamo Vas da je objavljena Tender ponuda za kupovinu dionica emitenta „Preduzeće za puteve Mostar“ d.d. Mostar, ul. Tekija bb, 88 000 Mostar. Ponuditelj je BABIĆ d.o.o. Jablanica. Temeljni kapital Emitenta je podijeljen na 155.966 redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti 14,70 KM, oznaka PZPMRK2 . Ponuditelj je vlasnik 90.273 dionice Emitenta, što predstavlja 57,8799 % ukupno emitovanih dionica Emitenta. Tender ponuda se odnosi na 65.693 redovne dionice na ime što predstavlja 42,1201 % od ukupnog broja dionica, nominalne vrijednosti 14,70 KM, koje u trenutku davanja Tender ponude nisu u vlasništvu ponuditelja. Ponuđena cijena po jednoj dionici iznosi 7,50 KM, što predstavlja 51,0204 %  od nominalne vrijednosti dionica. Rok važenja Tender ponude je 30 dana, a počinje teći od dana objavljivanja Tender ponude u novinama. Ako su ispunjeni svi uslovi iz Tender ponude, dionice prijavljene u odgovoru na Tender ponudu koje su slobodno prenosive bez ograničenja, odnosno upisanih prava trećih lica ili tereta po drugom osnovu, bit će kupljene i plaćene u roku od sedam dana nakon zaključenja Tender ponude po cijeni navedenoj u Tender ponudi.

Društvo ovlašteno za prikupljanje odgovora na tender ponudu:  AW Broker d.o.o. sa sjedištem u Sarajevu, ul. Džemala Bijedića br. 144, Telefon: +387 33 766 726 Fax: +387 33 766 725

Objavljeno dana 30.09.2015. godine u novinama "Večernji list".