• Trgovanje

  Saznajte o trgovanju vrijednosnim papirima i nalozima za kupovinu i prodaju.
 • 1

Obavijesti

 • Obavijest o promjeni bankovnih računa +

  Poštovani klijenti, Obzirom da je došlo do spajanja ASA banke Read More
 • Izvještaj o završenoj ponudi za preuzimanje emitenta "UNIS" d.d. Sarajevo +

  Na osnovu člana 39. Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Službene Read More
 • 1
 • 2

Tarifnik usluga

TARIFE NAKNADA

BROKERSKE KUĆE AW BROKER D.O.O. SARAJEVO

I

Tarife naknada za posredovanje u kupovini i prodaji vrijednosnih papira se obračunavaju u zavisnosti od visine iznosa izvršene transakcije:

IZNOS TRANSAKCIJE IZNOS PROVIZIJE 
   0,01 - 100,00 KM   3,00 KM
101,00 - 200,00 KM   5,00 KM
201,00 - 300,00 KM   7,50 KM
301,00 - 500,00 KM 10,00 KM
  501,00 - 1.000,00 KM 20,00 KM
1.001,00 - 2.000,00 KM 30,00 KM
2.001,00 - 3.000,00 KM 35,00 KM
3.001,00 - 4.000,00 KM 40,00 KM


Za transakcije u vrijednosti preko 4.000,00 KM obračunava se provizija od 2,50%.

 • Za klijnete koji su u prethodnoj godini ostvarili vrijednost transakcija od preko 50.000,00 KM, Uprava društva može odobriti popust od 60,00%,

 • Za klijente koji su u prethodnoj poslovnoj godini ostvarili preko 100 transakcija, Uprava društva može odobriti popust od 30,00%, s tim što se ne može primjenjivati kumulativni popust klijentima. 

II

Provizija za vanberzanske transakcije, obračunava se u zavisnosti od vrijednosti transakacije i to na slijedeći način:

KUPOPRODAJA - iznos transakcije IZNOS PROVIZIJE 
0,01 - 4.000,00 KM 3,00 %
4.001,00 - 50.000,00 KM 1,50 %
50.001,00 - 100.000,00 KM 0,80 %
preko 100.000,00 KM 0,60 %
DAROVANJE - iznos transakcije IZNOS PROVIZIJE 
0,01 - 50.000,00 KM 1,00 %
preko 50.000,00 KM 0,70 %


Kupoprodajna vrijednost određuje se na osnovu tržišne cijena na SASE (+/- 10,00%) za vrijednosne papire kojima se trguje na Berzi, dok za vrijednosne papire koji nisu izlistani na SASE, izračunava se na osnovu dobrih poslovnih običaja.

Kod vanberzanskog prenosa vrijednosnih papira putem darodavnih ugovora, iznos brokerske naknade izračunava se na osnovu nominalne vrijednosti, odnosno u slučajevima kad je tržišna vrijednost vrijednosnog papira veća od nominalne vrijednosti, kao osnova se uzima tržišna vrijednost.

Proviziju za poslove izvan Berze plaćaju i kupac i prodavac.

III

Naknada za praćenje klijentskog računa iznosi 1,00 KM / mjesečno, odnosno 12,00 KM / godišnje.
Naknada za zatvaranje ugovora o obavljanju brokerskih poslova, na zahtjev klijenta, iznosi 15,00 KM. 

IV

Poslovi pripreme Tendera u ime i za račun klijenta, utvrđuju se Ugovorom za svaki konkretan posao, s tim da naknada za pripremu i provođenje Tender ponude iznosi 10.000,00 KM. Za klijente koji su u prethodnoj godini ostvarili vrijednost transakcija od preko 50.000,00 KM, Uprava društva može odobriti popust od 40,00%. Naknada za uspješno provođenje Tender ponude na vrijednost prikupljenh dionica po cijeni određenoj Tenderom, iznosi 1,50% od iznosa, minimalno 20,00 KM. 

V

Kupac i prodavac plaćaju troškove Komisije za vrijednosne papire FBiH, Registra vrijednosnih papira u FBiH, Sarajevske berze/burze i poštarine za klijente kojima se obračun šalje poštom, u skladu sa tarifama naknada tih trećih lica.

Naknada za otvaranje, vođenje i zatvaranje računa vrijednosnih papira, te povlačenje vrijednosnih papira na klijentski račun se naplaćuje u skladu sa važećom tarifom naknada RVP-a. Troškovi prenosa vrijednosnih papira sa klijentskog računa kod AW BROKER d.o.o. na klijentski račun kod drugog profesionalnog posrednika ili na vlasnički račun kod RVP-a, se naplaćuje sukladno sa važećom tarifom naknada RVP-a. 

Troškovi banke depozitara se naplaćuju u skladu sa Tarifom naknada po poslovima depozitara banke depozitara.

VI

Kada pri obavljanju poslova za klijenta AW BROKER ima i određene stvarne troškove kao što su troškovi oglasa u dnevnim novinama, telefonski, telefaks ili internet troškovi vezani za izvršavanje naloga ili uputstava klijenta, troškovi poštarine, putni troškovi, razni bankarski troškovi, troškovi prevoda dokumenata, troškovi ovjere i slično, klijent je u obavezi da AW BROKER-u tako nastale troškove refundira u punom iznosu prema ispostavljenim fakturama od strane brokerske kuće. 

VII

AW Broker d.o.o. zadržava pravo izmjene i dopune ovog tarifnika, uz prethodnu saglasnost Komisije za vrijednosne papire.

 

Sarajevo, 12.10.2015. godine

AW Broker d.o.o.
Adnan Bunjo, direktor

Ovaj tarifnik je sastavni dio Pravila poslovanja i kao takav je odobren od strane Komisije za vrijednosne papire FBiH, odobrenjem broj: 04/3-49-210/14 od dana 07.10.2015. godine.