• Obavijesti

  • 1

Obavijesti

  • Obavijest o promjeni bankovnih računa +

    Poštovani klijenti, Obzirom da je došlo do spajanja ASA banke Read More
  • Izvještaj o završenoj ponudi za preuzimanje emitenta "UNIS" d.d. Sarajevo +

    Na osnovu člana 39. Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Službene Read More
  • 1
  • 2

Tender ponuda RFK Valjčići d.d. Konjic

Obavještavamo Vas da je objavljena Tender ponuda za kupovinu dionica RFK "Valjčići" d.d. Konjic (simbol: VALCRK1), Hadžića polje bb, Konjic. Ponuđač je g-din Izet Čorbo. Temeljni kapital emitenta se sastoji od ukupno 230.213 redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti 19,89 KM KM po dionici. Ponuđač je vlasnik 160.758 dionica emitenta, što predstavlja 69,8301 % ukupno emitovanih dionica emitenta. Tender ponuda se odnosi na 69.455 redovnih dionica na ime, što predstavlja 30,1699 % od ukupnog broja dionica, nominalne vrijednosti 19,89 KM, koje u trenutku davanja Tender ponude nisu u vlasništvu ponuđača. Ponuđena cijena po jednoj dionici iznosi 5,00 KM, što predstavlja 25,15 % od nominalne vrijednosti dionica. Rok važenja Tender ponude je 30 dana, a počinje teći od dana objavljivanja Tender ponude u novinama. Ako su ispunjeni svi uslovi iz Tender ponude, dionice prijavljene u odgovoru na Tender ponudu koje su slobodno prenosive bez ograničenja, odnosno upisanih prava trećih lica ili tereta po drugom osnovu, bit će kupljene i plaćene u roku od sedam dana nakon zaključenja Tender ponude po cijeni navedenoj u Tender ponudi. Društvo ovlašteno za prikupljanje odgovora na tender ponudu: „AW Broker“ d.o.o. Sarajevo, ul. Džemala Bijedića br. 144, Telefon: +387 (0) 33 76 67 26, Fax: + 387 (0) 33 76 67 25.