• Obavijesti

 • 1

Obavijesti

 • Obavijest o promjeni bankovnih računa +

  Poštovani klijenti, Obzirom da je došlo do spajanja ASA banke Read More
 • Izvještaj o završenoj ponudi za preuzimanje emitenta "UNIS" d.d. Sarajevo +

  Na osnovu člana 39. Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Službene Read More
 • 1
 • 2

Izvještaj o preuzimanju emitenta "IK Banka" d.d. Zenica

U skladu sa članom 33. Zaona o preuzimanju dioničkih društava objavljujemo izvještaj o preuzimanju emitetnta "INVESTICIONO-KOMERCIJALNA BANKA" d.d. Zenica

 • Firma i sjedište ponuđača:                            ASA FINANCE d.d. Sarajevo
 • Cijena po dionici:                                             59,00 KM
 • Broj vlasnika VP koji su prihvatili ponudu:  32
 • Broj kupljenih VP:                                            11.039
 • Procenat kupljenih VP:                                   2,3796 %

Objavljeno u dnevnim novinama "Dnevni list" 04.04.2015. godine.

Izvještaj o preuzimanju emitenta "Litvatrans" d.d. Banovići

U skladu sa članom 33. Zaona o preuzimanju dioničkih društava objavljujemo izvještaj o preuzimanju emitetnta "LITVATRANS" d.d. Banovići

 • Firma i sjedište ponuđača:                            AMIR JUNUZOVIĆ, Mehmedalije Maka Dizdara 1, Tuzla
 • Cijena po dionici:                                             15,00 KM
 • Broj vlasnika VP koji su prihvatili ponudu:  15
 • Broj kupljenih VP:                                            16.055
 • Procenat kupljenih VP:                                   38,9665 %

Objavljeno u dnevnim novinama "Oslobođenje" 29.03.2015. godine

Amir junuzović je nakon provedenog Tender povećao učešće u emitentu na 42.1120 %

Izvještaj o preuzimanju emitenta "Vakufska banka" d.d. Sarajevo

U skladu sa članom 33. Zaona o preuzimanju dioničkih društava objavljujemo izvještaj o preuzimanju emitetnta "VAKUFSKA BANKA" d.d. Sarajevo

 • Firma i sjedište ponuđača:                            FDS d.d. Sarajevo
 • Cijena po dionici:                                             18,00 KM
 • Broj vlasnika VP koji su prihvatili ponudu:  5
 • Broj kupljenih VP:                                            27.061
 • Procenat kupljenih VP:                                   6,2052 %

FDS d.d. Sarajevo je nakon provedenog Tender povećao učešće u emitentu na 54,2550 %

Tender ponuda "IK Banka" d.d. Zenica

Obavještavamo Vas da je objavljena Tender ponuda za kupovinu dionica „Investiciono-komercijalna banka“ d.d. Zenica (simbol: IKBZRK2). Ponuditelj je ASA Finance d.d. Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića 16, Sarajevo. Temeljni kapital Emitenta je podijeljen na 463.901 redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti 100,00 KM. Ponuđač je vlasnik 135.356 redovitih dionica Emitenta, što predstavlja 29,1778% od ukupnog broja emitiranih dionica. Povezana lica su ZIF Prevent Invest d.d. Sarajevo i Moja Banka d.d. Sarajevo od čega je ZIF Prevent Invest d.d. Sarajevo vlasnik 64.728 redovnih dionica Emitenta što predstavlja 13,9530% od ukupnog broja emitiranih dionica, a Moja Banka d.d Sarajevo je vlasnik 7.927 redovitih dionica Emitenta, što predstavlja 1,7088% od ukupnog broja emitiranih dionica. Ponuđač i sa njim povezana lica ukupno su vlasnici 208.011 redovitih dionica Emitenta, što predstavlja 44,8395% od ukupnog broja emitiranih dionica. U ovoj ponovnoj tender ponudi povezana lica nemaju status Ponuđača. Ponovna Tender ponuda se odnosi na 255.890 redovnih dionica na ime što predstavlja 55,1605% od ukupnog broja dionica, nominalne vrijednosti 100,00 KM, koje u trenutku davanja ponovne Tender ponude nisu u vlasništvu ponuditelja. Ponuđena cijena po jednoj dionici iznosi 59,00 KM, što predstavlja 59,00 % od nominalne vrijednosti dionica. Rok važenja ponovne Tender ponude je 30 dana, a počinje teći od dana objavljivanja ponovne Tender ponude u novinama.

Društvo ovlašteno za prikupljanje odgovora na tender ponudu: AW Broker d.o.o. sa sjedištem u Sarajevu, ul. Džemala Bijedića br. 144, telefon: +387 33 766 726; fax: +387 33 766 725.

Objavljeno dana 27.02.2015. godine u dnevnim novinama "Oslobođenje" i „Dnevni Avaz“.

Tender ponuda "LITVATRANS" d.d. Banovići

Obavještavamo Vas da je objavljena Tender ponuda za kupovinu dionica “Litvatrans“ d.d. Banovići (simbol: LTVTRK1). Ponuditelj je Amir Junuzović, Mehmedalije Maka Dizdara br.1, Tuzla. Temeljni kapital Emitenta je podijeljen na 41.202 redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti 74,00 KM. Ponuditelj je vlasnik 12.204 dionica Emitenta, što predstavlja 29,6199 % ukupno emitovanih dionica Emitenta. Tender ponuda se odnosi na 28.998redovnih dionica na ime što predstavlja 70,3801 % od ukupnog broja dionica, nominalne vrijednosti 74,00 KM, koje u trenutku davanja Tender ponude nisu u vlasništvu ponuditelja. Ponuđena cijena po jednoj dionici iznosi 15,00 KM, što predstavlja 20,2702 % od nominalne vrijednosti dionica. Rok važenja Tender ponude je 30 dana, a počinje teći od dana objavljivanja Tender ponude u novinama. Ako su ispunjeni svi uslovi iz Tender ponude, dionice prijavljene u odgovoru na Tender ponudu koje su slobodno prenosive bez ograničenja, odnosno upisanih prava trećih lica ili tereta po drugom osnovu, bit će kupljene i plaćene u roku od sedam dana nakon zaključenja Tender ponude po cijeni navedenoj u Tender ponudi. Društvo ovlašteno za prikupljanje odgovora na tender ponudu: AW Broker d.o.o. sa sjedištem u Sarajevu, ul. Džemala Bijedića br. 144, telefon: +387 33 766 726; fax: +387 33 766 725.

Objavljeno dana 17.02.2015. godine u dnevnim novinama "Oslobođenje".