• Obavijesti

  • 1

Obavijesti

  • Obavijest o promjeni bankovnih računa +

    Poštovani klijenti, Obzirom da je došlo do spajanja ASA banke Read More
  • Izvještaj o završenoj ponudi za preuzimanje emitenta "UNIS" d.d. Sarajevo +

    Na osnovu člana 39. Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Službene Read More
  • 1
  • 2

Ponuda za preuzimanje "Unis" d.d. Sarajevo

Obavještavamo Vas da je objavljena ponuda za preuzimanje za kupovinu dionica "UNIS" d.d. Sarajevo, Envera Šehovića 54, 71000 Sarajevo, simbol UMISRK2. Ponuditelj je FDS d.d. Sarajevo, Pofalića 5, 71000 Sarajevo. Temeljni kapital Emitenta je podijeljen na 4.144.165 redovnih dionica, nominalne vrijednosti 10,70 KM. Ponuditelj je vlasnik 1.983.736 dionica Emitenta, što predstavlja 47,8682 % ukupno emitovanih dionica Emitenta. Ponuda za preuzimanje se odnosi na 2.160.429 redovnih dionica na ime što predstavlja 52,1318 % od ukupnog broja dionica, nominalne vrijednosti 10,70 KM, koje u trenutku davanja Ponude za preuzimanje nisu u vlasništvu ponuditelja. Ponuda za preuzimanje se upućuje svim dioničarima emitenta za sticanje svih dionica koji su predmet Ponude za preuzimanje. Ponuđena cijena po jednoj dionici iznosi 3,19 KM, što predstavlja 29,8131 %  od nominalne vrijednosti dionica. Rok važenja Ponude za preuzimanje je 28 dana, a počinje teći od dana objavljivanja Ponuda za preuzimanje u novinama. Ako su ispunjeni svi uslovi iz Ponude za preuzimanje, dionice prijavljene u odgovoru na Ponudu za preuzimanje koje su slobodno prenosive bez ograničenja, odnosno upisanih prava trećih lica ili tereta po drugom osnovu, bit će kupljene i plaćene u roku od sedam dana nakon zaključenja Ponude za preuzimanje po cijeni navedenoj u Ponudi. Društvo ovlašteno za prikupljanje odgovora na tender ponudu: AW Broker d.o.o. sa sjedištem u Sarajevu, ul. Džemala Bijedića br. 144, Telefon: +387 33 766 726 Fax: +387 33 766 725

 Objavljeno dana 23.01.2016. godine u dnevnim novinama „Faktor“ i „Dnevni list“.