• Obavijesti

  • 1

Obavijesti

  • Obavijest o promjeni bankovnih računa +

    Poštovani klijenti, Obzirom da je došlo do spajanja ASA banke Read More
  • Izvještaj o završenoj ponudi za preuzimanje emitenta "UNIS" d.d. Sarajevo +

    Na osnovu člana 39. Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Službene Read More
  • 1
  • 2

Tender ponuda "MS & WOOD" d.d. Sarajevo

Obavještavamo Vas da je objavljena Tender ponuda za kupovinu dionica emitenta „MS & WOOD“ d.d. Sarajevo, Džemala Bijedića 160, 71 000 Sarajevo, simbol ZICARK3. Ponuđač je UNIPROMET d.d. Sarajevo. Temeljni kapital Emitenta je podijeljen na 160.044 redovne dionice na ime, nominalne vrijednosti 92,50 KM. Ponuditelj je vlasnik 107.229 dionica Emitenta, što predstavlja 66,9997 % ukupno emitovanih dionica Emitenta. Tender ponuda se odnosi na 52.815 redovnih dionica na ime što predstavlja 33,0003 % od ukupnog broja dionica, nominalne vrijednosti 92,50 KM, koje u trenutku davanja Tender ponude nisu u vlasništvu ponuditelja. Ponuđena cijena po jednoj dionici iznosi 10,53 KM, što predstavlja 11,3838 %  od nominalne vrijednosti dionica. Rok važenja Tender ponude je 30 dana, a počinje teći od dana objavljivanja Tender ponude u novinama. Ako su ispunjeni svi uslovi iz Tender ponude, dionice prijavljene u odgovoru na Tender ponudu koje su slobodno prenosive bez ograničenja, odnosno upisanih prava trećih lica ili tereta po drugom osnovu, bit će kupljene i plaćene u roku od sedam dana nakon zaključenja Tender ponude po cijeni navedenoj u Tender ponudi. Društvo ovlašteno za prikupljanje odgovora na tender ponudu: AW Broker d.o.o. sa sjedištem u Sarajevu, ul. Džemala Bijedića br. 144, Telefon: +387 33 766 726, Fax: +387 33 766 725

 

Objavljeno dana 29.10.2015. godine u dnevnim novinama "Oslobođenje".