• Obavijesti

  • 1

Obavijesti

  • Izvještaj o završenoj ponudi za preuzimanje emitenta "UNIS" d.d. Sarajevo +

    Na osnovu člana 39. Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Službene Read More
  • Izvještaj o završenoj ponudi za preuzimanje emitenta DUF "ŠIB-AR" d.d. Sarajevo +

    Na osnovu člana 39. Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Službene Read More
  • 1
  • 2

Obavijest o promjeni Tarifa naknada

Dana, 07.10.2015. godine Komisija za vrijednosne papire u FBiH je donijela Rješenje o suglasnosti na Tarife naknada brokerske kuće AW Broker d.o.o.

Stara Tarife naknada iz 2009. goidne prestaju važiti, te su Vam nove Tarife naknada dostupne na našoj web stranici na slijedećem linku, kao i u sjedištu brokerske kuće.