• Obavijesti

 • 1

Obavijesti

 • Obavijest o promjeni bankovnih računa +

  Poštovani klijenti, Obzirom da je došlo do spajanja ASA banke Read More
 • Izvještaj o završenoj ponudi za preuzimanje emitenta "UNIS" d.d. Sarajevo +

  Na osnovu člana 39. Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Službene Read More
 • 1
 • 2

Izvještaj o preuzimanju emitenta "IK Banka" d.d. Zenica

U skladu sa članom 33. Zaona o preuzimanju dioničkih društava objavljujemo izvještaj o preuzimanju emitetnta "INVESTICIONO-KOMERCIJALNA BANKA" d.d. Zenica

 • Firma i sjedište ponuđača:                            ASA FINANCE d.d. Sarajevo
 • Cijena po dionici:                                             59,00 KM
 • Broj vlasnika VP koji su prihvatili ponudu:  32
 • Broj kupljenih VP:                                            11.039
 • Procenat kupljenih VP:                                   2,3796 %

Objavljeno u dnevnim novinama "Dnevni list" 04.04.2015. godine.