• Obavijesti

  • 1

Obavijesti

  • Obavijest o promjeni bankovnih računa +

    Poštovani klijenti, Obzirom da je došlo do spajanja ASA banke Read More
  • Izvještaj o završenoj ponudi za preuzimanje emitenta "UNIS" d.d. Sarajevo +

    Na osnovu člana 39. Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Službene Read More
  • 1
  • 2

Tender ponuda "IK Banka" d.d. Zenica

Obavještavamo Vas da je objavljena Tender ponuda za kupovinu dionica „Investiciono-komercijalna banka“ d.d. Zenica (simbol: IKBZRK2). Ponuditelj je ASA Finance d.d. Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića 16, Sarajevo. Temeljni kapital Emitenta je podijeljen na 463.901 redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti 100,00 KM. Ponuđač je vlasnik 135.356 redovitih dionica Emitenta, što predstavlja 29,1778% od ukupnog broja emitiranih dionica. Povezana lica su ZIF Prevent Invest d.d. Sarajevo i Moja Banka d.d. Sarajevo od čega je ZIF Prevent Invest d.d. Sarajevo vlasnik 64.728 redovnih dionica Emitenta što predstavlja 13,9530% od ukupnog broja emitiranih dionica, a Moja Banka d.d Sarajevo je vlasnik 7.927 redovitih dionica Emitenta, što predstavlja 1,7088% od ukupnog broja emitiranih dionica. Ponuđač i sa njim povezana lica ukupno su vlasnici 208.011 redovitih dionica Emitenta, što predstavlja 44,8395% od ukupnog broja emitiranih dionica. U ovoj ponovnoj tender ponudi povezana lica nemaju status Ponuđača. Ponovna Tender ponuda se odnosi na 255.890 redovnih dionica na ime što predstavlja 55,1605% od ukupnog broja dionica, nominalne vrijednosti 100,00 KM, koje u trenutku davanja ponovne Tender ponude nisu u vlasništvu ponuditelja. Ponuđena cijena po jednoj dionici iznosi 59,00 KM, što predstavlja 59,00 % od nominalne vrijednosti dionica. Rok važenja ponovne Tender ponude je 30 dana, a počinje teći od dana objavljivanja ponovne Tender ponude u novinama.

Društvo ovlašteno za prikupljanje odgovora na tender ponudu: AW Broker d.o.o. sa sjedištem u Sarajevu, ul. Džemala Bijedića br. 144, telefon: +387 33 766 726; fax: +387 33 766 725.

Objavljeno dana 27.02.2015. godine u dnevnim novinama "Oslobođenje" i „Dnevni Avaz“.