• Obavijesti

  • 1

Obavijesti

  • Obavijest o promjeni bankovnih računa +

    Poštovani klijenti, Obzirom da je došlo do spajanja ASA banke Read More
  • Izvještaj o završenoj ponudi za preuzimanje emitenta "UNIS" d.d. Sarajevo +

    Na osnovu člana 39. Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Službene Read More
  • 1
  • 2

Tender ponuda "VAKUFSKA BANKA" d.d. Sarajevo

Obavještavamo Vas da je objavljena Tender ponuda za kupovinu dionica Vakufske banke d.d. Sarajevo (simbol: VKFBR). Ponuđač je FDS d.d. Sarajevo, Pofalićka 5, 71 000 Sarajevo. Temeljni kapital Emitenta je podijeljen na 436.104 redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti 100,00 KM. Ponuditelj je vlasnik 209.547 dionica Emitenta, što predstavlja 48,0498 % ukupno emitovanih dionica Emitenta. Tender ponuda se odnosi na 226.557  redovnih dionica na ime što predstavlja 51,9502 % od ukupnog broja dionica, nominalne vrijednosti 100,00 KM, koje u trenutku davanja Tender ponude nisu u vlasništvu ponuditelja. Ponuđena cijena po jednoj dionici iznosi 18,00 KM, što predstavlja 18,00 % od nominalne vrijednosti dionica. Rok važenja Tender ponude je 30 dana, a počinje teći od dana objavljivanja Tender ponude u novinama. Ako su ispunjeni svi uslovi iz Tender ponude, dionice prijavljene u odgovoru na Tender ponudu koje su slobodno prenosive bez ograničenja, odnosno upisanih prava trećih lica ili tereta po drugom osnovu, bit će kupljene i plaćene u roku od sedam dana nakon zaključenja Tender ponude po cijeni navedenoj u Tender ponudi. Društvo ovlašteno za prikupljanje odgovora na tender ponudu: AW Broker d.o.o.sa sjedištem u Sarajevu, ul. Džemala Bijedića br. 144, telefon: +387 33 766 726; fax: +387 33 766 725.

Objavljeno dana 22.01.2015. godine u dnevnim novinama "Oslobođenje".