• Obavijesti

 • 1

Obavijesti

 • Obavijest o promjeni bankovnih računa +

  Poštovani klijenti, Obzirom da je došlo do spajanja ASA banke Read More
 • Izvještaj o završenoj ponudi za preuzimanje emitenta "UNIS" d.d. Sarajevo +

  Na osnovu člana 39. Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Službene Read More
 • 1
 • 2

Ponovna Tender ponuda DC Tešanj Kraševo d.d.

Obavještavamo Vas da je objavljena ponovna Tender ponuda za kupovinu dionica DC TEŠANJ Kraševo d.d. (simbol: DCTKR), Kraševo bb, 74266 Tešanjka. Ponuditelji su Inter d.o.o. Tešanj, Ahmić Muharem i Ahmić Šemso. Temeljni kapital emitenta se sastoji od ukupno 728.590 redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti 10,00 KM. 
Ponuditelji su vlasnici 651.756 dionice emitenta, što predstavlja 89,4545% ukupno emitovanih dionica emitenta, i to kako slijedi:

 • Inter d.o.o. Tešanj – 590.986 dionice = 81,1137 %
 • Ahmić Muharem – 26.962 dionice = 3,7006 %
 • Ahmić Šemso – 33.808 dionica = 4,6402 %

Ponovna Tender ponuda se odnosi na 76.834 redovnih dionica na ime, što predstavlja 10,5455% od ukupnog broja dionica, nominalne vrijednosti 10,00 KM, koje u trenutku davanja ponovne Tender ponude nisu u vlasništvu ponuditelja. 
Ponuđena cijena po jednoj dionici iznosi 4,41 KM, što predstavlja 44,10 % od nominalne vrijednosti dionica. Rok važenja ponovne Tender ponude je 30 dana, a počinje teći od dana objavljivanja ponovne Tender ponude u novinama. Ako su ispunjeni svi uslovi iz ponovne Tender ponude, dionice prijavljene u odgovoru na ponovnu Tender ponudu koje su slobodno prenosive bez ograničenja, odnosno upisanih prava trećih lica ili tereta po drugom osnovu, bit će kupljene i plaćene u roku od sedam dana nakon zaključenja ponovne Tender ponude po cijeni navedenoj u ponovnoj Tender ponudi. Društvo ovlašteno za prikupljanje odgovora na ponovnu Tender ponudu: „AW Broker“ d.o.o. Sarajevo, ul. Džemala Bijedića br. 144, Telefon: +387 (0) 33 76 67 26, Fax: + 387 (0) 33 76 67 25.