• Obavijesti

  • 1

Obavijesti

  • Obavijest o promjeni bankovnih računa +

    Poštovani klijenti, Obzirom da je došlo do spajanja ASA banke Read More
  • Izvještaj o završenoj ponudi za preuzimanje emitenta "UNIS" d.d. Sarajevo +

    Na osnovu člana 39. Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Službene Read More
  • 1
  • 2

Obavijest o promjeni namjenskih računa

Obvještavamo Vas da je brokerska kuća AW Broker d.o.o. Sarajevo sa datumom 06.12.2013. godine promijenila banku depozitara. Nova banka depozitar je SBERBANK BH d.d. Sarajevo sa novim računima:

- Namjenski - brokerski račun broj: 1401011120006362
- Transakcijski račun broj: 1401011120005780

 

AW Broker d.o.o.