• O nama

  Temelj poslovanja AW Broker kuće jeste profesionalnost pružanja usluga, brzina i informiranost o tržišnom okruženju...
 • 1

Obavijesti

 • Obavijest o promjeni bankovnih računa +

  Poštovani klijenti, Obzirom da je došlo do spajanja ASA banke Read More
 • Izvještaj o završenoj ponudi za preuzimanje emitenta "UNIS" d.d. Sarajevo +

  Na osnovu člana 39. Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Službene Read More
 • 1
 • 2

Pravila poslovanja - Vanberzanski poslovi


16. 
Vanberzanski poslovi (OTC tržište i ostali prenosi)

16.1. BK može, a na osnovu Pravilnika o posredovanju u poslovanju vrijednosnim papirima, vršiti prenos vlasništva nad VP po osnovu transakcija zaključenih preko vanberzanskog tržišta.

16.2. Kupoprodajni ugovor na osnovu kojeg se obavlja kupovina i prodaja vrijednosnih papira mora biti u pisanom obliku.

16.3. Obavezni elementi ugovora:

16.3.1. Podaci o prodavcu vrijednosnog papira

       • ime, ime jednog roditelja i prezime fizičkog lica, odnosno firma pravnog lica, ime i prezime, funkcija ovlaštenog lica koje zastupa pravno lice
       • adresa i poštanski broj prebivališta fizičkog lica, odnosno sjedište pravnog lica, jedinstveni matični broj građana za fizičko lice, odnosno identifikacijski broj za pravno lice
       • broj računa vlasnika vrijednosnog papira kod RVP-a

16.3.2. Podaci o kupcu vrijednosnog papira

       • ime, ime jednog roditelja i prezime fizičkog lica, odnosno firma pravnog lica, ime i prezime, funkcija ovlaštenog lica koje zastupa pravno lice
       • adresa i poštanski broj prebivališta fizičkog lica, odnosno sjedište pravnog lica
       • jedinstveni matični broj građana za fizičko lice, odnosno identifikacijski broj za pravno lice
       • broj računa vlasnika vrijednosnog papira kod RVP-a , ukoliko je isti otvoren.

16.3.3. Podaci o vrijednosnom papiru

       • firma i sjedište
       • oznaka vrijednosnog papira, te vrsta, klasa, broj i nominalna vrijednost vrijednosnog papira koji se prodaje/kupuje
       • prava koja vrijednosni papir sadrzi.

16.3.4. Cijena po kojoj se vrijednosni papir kupuje

16.3.5. Određenje suda nadležnog za eventualne sporove

16.3.6. Datum zaključivanja ugovora

16.3.7. Ovjera društva, koje ima dozvolu za obavljanje brokerskih poslova, na zaključeni Ugovor kojom se potvrđuje njegova validnost.

16.4. Pored obaveznih elemenata iz tačke 16. podtačke 3.1. kupoprodajni ugovor mora sadržavati navode o tome da je prodavac upoznat sa cijenom i mogućnosti prodaje vrijednosnog papira putem berze, a može imati i druge elemente o kojima se saglase ugovorne strane, u skladu sa Zakonom.

16.5. Ugovor o kupovini i prodaji se zaključuje kod BK.

16.6. Osoba ovlaštena za obavljanje ovih poslova internim aktom društva dužna je:

   •  utvrditi identitet kupca/prodavca

Kupac/Prodavac je odgovoran krivično i moralno za dokumente koje dostavlja brokerskoj kući, koje služe  kao osnov za zaključenje kupoprodajnog ugovora.

   •  BK je dužna osigurati izjavu klijenta kojom izjavljuej da nije u funkciji člana Uprave ili Nadzornog odbora dioničkog društva čijim dionicama se  trguje
   •  provjeriti cijenu navednu u ugovoru

U momentu zaključenja ugovora kupac/prodavac su prisutni u sjedištu društva gdje se vrši zaključenje kupoprodajnih ugovora, te svojim potpisom potvrđuju da je cijena iz ugovora prihvaćena.

   • provjeriti dokaz o plaćanju

Kupac je dužan dostaviti brokerskoj kući dokaz o uplati, dok je prodavac dužan dostaviti dokaz o primljenim sredstvima na svom računu.

   • provjeriti da izvršenje kupoprodajnog ugovora nije u suprotnosti sa propisima o preuzimanju dioničkog društva, o prometu vrijednosnih papira i drugim zakonskim i podzakonskim aktima.

16.7. BK je ovlaštena za darodavne ugovore koji se zaključuju po sonovu pravilnika o posredovanju u poslovima sa VP.

16.8. Na osnovu toga BK je dužna utvrditi:

   • identitet darodavaoca i daroprimaoca neposredno ili ovjeru potpisa na ugovoru
   • zakonitost i okolnosti koje mogu upućivati na pravni posao koji nije dozvoljen zakonom i propisima Komisije.