• O nama

  Temelj poslovanja AW Broker kuće jeste profesionalnost pružanja usluga, brzina i informiranost o tržišnom okruženju...
 • 1

Obavijesti

 • Obavijest o promjeni bankovnih računa +

  Poštovani klijenti, Obzirom da je došlo do spajanja ASA banke Read More
 • Izvještaj o završenoj ponudi za preuzimanje emitenta "UNIS" d.d. Sarajevo +

  Na osnovu člana 39. Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Službene Read More
 • 1
 • 2

Pravila poslovanja - Način promjene naloga


11. 
Način promjene naloga

Klijent svoj nalog može promijeniti samo kada nalog nije izvršen, odnosno njegovo izvršenje je moguće spriječiti. Ako klijent promijeni cijenu ili količinu VP iz naloga koji je izdao BK, smatra se da je izdao novi nalog. Nalog se smatra promijenjenim kada se promjena upiše u Knjigu naloga.


12. 
Opoziv (povlačenje) naloga

Klijent može opozvati svoj nalog samo u slučaju ako transakcija po nalogu nije zaključena. Nalog se smatra opozvanim kada se opoziv upiše u Knjigu naloga.


13. 
Opis načina evidentiranja podataka o vrijednosnim papirima koje vrsi Registar

13.1. U sistemu registracije  Registar vrijednosnih papira vrši registraciju vrijednosnih papira na registarski račun vlasnika vrijednosnih  papira, vođenje stanja vlasnika vrijednosnih papira, prava iz vrijednosnih papira, mogućim ograničenjima pri izvršavnju prava iz vrijednosnih papira, pravima trećih lica na vrijednosnom papiru, te vrši prijenose vrijednosnih papira između računa vrijednosnih papira, te poslove u vezi sa isplatama i drugim prinosima iz vrijednosnih papira.

13.2. Prijenos vrijednosnih papira u sistemu registracije, Registar obavlja na način da izvrši prijenos vrijednosnog papira s računa stranke pri članu sistema prebijanja i poravnanja Registra koji je ujedno prodavac na račun stranke pri članu sistema prebijanja i poravnanja Registra, koji je ujedno kupac vrijednosnog papira najkasnije tri radna dana (T+3) po zaključenju pravnog posla na Berzi ili drugom uređenom javnom tržištu vrijednosnih papira.


14. 
Način izvršenja obaveza nastalih izvršenjem naloga

   • BK putem elektronske veze sa Registrom osigurava da se VP koje je BK na osnovu naloga za kupovinu klijenta kupila za račun klijenta preknjiže na račun koji klijent ima otvoren kod BK u Registru u roku od tri dana od dana izvršenja naloga (T+3).
   • Klijent je dužan ispuniti sve novčane obaveze prema BK po osnovu kupovine VP najkasnije na dan T+2 od kupovine VP.
   • BK ispunjava sve novčane obaveze prema klijentu po osnovu prodaje VP najkasnije u roku od četiri dana od dana izvršenja naloga (T+4).
   • Novčane obaveze prema BK klijenti ispunjavaju uplatom na namjenski račun BK. 1401011120006362 na račun Sberbank BH d.d. Sarajevo. 
   • BK obračune o izvršenom poslu šalje najkasnije sljedeći radni dan po ispunjenju obaveze iz posla koji je zaključio za račun stranke ili klijenti lično preuzimaju obračune u prostorijama BK potvrđujući to svojim potpisom.


15. 
Posljedica neizvršenja obaveza nastalih izvršenjem naloga

15.1. Klijent je dužan izvršiti obavezu kod kupovine i prodaje sukladno odredbama ovih Pravila o čemu je obavezna brinuti BK.

15.2. Za slučaj neispunjenja obaveza iz prethodne odredbe BK će postupiti sukladno općim aktima Registra