• O nama

  Temelj poslovanja AW Broker kuće jeste profesionalnost pružanja usluga, brzina i informiranost o tržišnom okruženju...
 • 1

Obavijesti

 • Obavijest o promjeni bankovnih računa +

  Poštovani klijenti, Obzirom da je došlo do spajanja ASA banke Read More
 • Izvještaj o završenoj ponudi za preuzimanje emitenta "UNIS" d.d. Sarajevo +

  Na osnovu člana 39. Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Službene Read More
 • 1
 • 2

Pravila poslovanja - Osnov za izvršenje poslova

 
3. Osnov za izvršenje poslova

3.1. Osnov za realizaciju poslova sa VP koje izvršava BK su nalozi klijenata za kupovinu ili prodaju VP, koji su upisani u knjigu naloga. 

3.2. Vrste naloga koje klijent može izdati u BK su:

 • tržišni nalog – nalog u kojem klijent ne postavlja posebna ograničenja za izvršenje kupovine ili prodaje vrijednosnih papira, već se nalog izvršava po tržišnim uslovima;
 • nalog sa ograničenjima – nalog u kojem klijent postavlja ograničenja za izvršenje kupovine ili prodaje VP, i to u smislu najniže ili najviše cijene, odnosno njegovo izvršenje vremenski ograničava;
 • naloga sa diskrecijom – nalog u kojem klijent određuje maksimalnu cijenu za kupovinu ili minimalnu cijenu za prodaju VP, s tim da klijent ovlašćuje BK da izvrši nalog u momentu kada pažnjom dobrog privrednika procijeni da je, obzirom na stanje na tržištu, izvršenje naloga najpovoljnije za interes klijenta.

Svi navedeni nalozi mogu takođe biti: nalozi “sve ili ništa” (nalog  koji se može izvršiti samo u cjelokupnoj količini), vremenski ograničeni nalozi (nalog koji vrijedi do određenog dana), otvoreni nalozi i vrijednosni nalozi (izvršenje ograničeno količinom).

3.3. Svaki nalog za kupovinu ili prodaju VP mora sadržavati slijedeće podatke:

  • firma i sjedište BK,
  • ime, prezime, ime jednog roditelja, JMBG, adresa i broj telefona, broj lične karte, ukoliko je nalogodavac fizičko lice, odnosno ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa iIi broj telefona, broj lične karte lica ovlaštenog za potpisivanje naloga za kupovinu ili prodaju VP, ukoliko je klijent pravno lice,
  • šifra klijenta koju dodjeljuje BK prilikom potpisivanja Ugovora o obavljanju brokerskih poslova,
  • datum i vrijeme prijema naloga, evidencijski broj naloga,
  • broj računa nalogodavca kod Registra,
  • navod berze ili drugog uređenog javnog tržišta na kojem se trguje VP koji je predmet naloga,
  • identifikacijska oznaka VP koji važi na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu na kojem se trguje navedenim VP,
  • broj vrijednosnih papira koji se kupuju ili prodaju,
  • uslovi izvršenja naloga u pogledu dinamike izvršenja i količinskih i cjenovnih ograničenja,
  • navod iznosa ili procenta provizije BK, kao i ukupnih troškova izvršenja naloga,
  • navod rizika poslovanja sa VP, kao i navod nemogućnosti garantovanja da će kupnja VP donijeti bilo kakvu dobit,
  • potpis klijenta, lica koje je kod BK ovlašteno za prijem naloga, kao i lica koje je ovlašteno za kontrolu naloga.
  • nalog za prodaju vrijednosni papira sadrži i način i instrukciju isplate, naziv banke kao i broj računa, koja će uslijediti ukoliko se vrijednosni papiri prodaju, odnosno želju klijenta da će novac od prodaje vrijednosnih papira zadržati na namjenskom brokerskom računu za daljnu kupovinu.

3.4. Klijent može BK dostaviti nalog za kupovinu ili prodaju VP lično, faxom, e-Tradeom i putem e-maila.

3.5. BK izvršava naloge za kupovinu ili prodaju VP onako kako nalog glasi, slijedeći vremenski redoslijed prijema naloga iz knjige naloga, a suglasno instrukciji klijenta.

3.6. Nalozi za kupovinu ili prodaju VP, u pogledu dinamike izvršenja, količinskih i cjenovnih ograničenja će se izvršavati u skladu sa zahtjevima klijenta i propisanim pravilima berze ili drugog uređenog javnog tržišta.

3.6.1. Da bi se izdao nalog putem e-tradea, klijent mora prethodno zaključiti Aneks Ugovora o obavljanju brokerskih poslova.

3.6.2. Kod ugovaranja naloga putem e-tradea, pod uvjetom da je BK osigurala pouzdan način identifikacije i zaštite klijenta, potpis klijenta može biti isključen.


4. 
Cijene brokerskih usluga

4.1. U BK postoji tarifnik usluga koji je odobren od strane Komisije, po sonovu kojeg se vrši izračunavanje brokerske provizije i troškova usluga.


5. 
Knjiga naloga

5.1. U BK se vodi elektronska knjiga naloga u koju se automatski unose podaci o primljenim nalozima i to:

   • datum, sat, minut prijema naloga
   • naziv i sjedište klijenta, ime i prezime ovlaštene osobe koje je izdalo nalog ili ime i prezime i JMBG za fizičko lice
   • oznaka vp. na koji se odnosi nalog
   • minimalan, maksimalan ili tačan broj VP koji se kupuju ili prodaju
   • instrukcija za izvršenje  naloga: cijena, ograničenje cijene i rok važenja naloga
   • naznaku zadržanog prava otkaza naloga i rok otkaza
   • datum, vrijeme i način izvršenja naloga
   • naznaku tipa računa za koji se trguje                                  -                   Nisu dozvoljene nikakve ispravke u knjizi naloga.